Grundläggande om psykisk ohälsa

Definitioner och termer

Psykisk ohälsa är ett brett begrepp som innefattar olika typer av psykiska störningar och problem som påverkar en persons känslor, tankar och beteende. Det kan vara allt från milda till allvarliga problem som påverkar en persons förmåga att fungera i vardagen.

En vanlig term som används för att beskriva psykisk ohälsa är psykisk sjukdom. Detta innefattar allvarliga psykiska störningar som kräver professionell behandling. Andra termer som används inkluderar psykiskt illamående, psykiska besvär och psykisk stress.

Vanliga psykiska sjukdomar

Det finns många olika typer av psykiska sjukdomar, var och en med sina egna unika symptom. Några av de vanligaste typerna av psykiska sjukdomar inkluderar:

 • Depression
 • Ångestsyndrom
 • Bipolär sjukdom
 • Schizofreni
 • Ätstörningar
 • Personlighetsstörningar

sipkollen.se kan du läsa mer om vanliga psykiska sjukdomar.

Tecken och symptom

Tecken och symptom på psykisk ohälsa varierar beroende på vilken typ av sjukdom eller störning det rör sig om. Några vanliga tecken och symptom inkluderar:

 • Nedstämdhet eller ångest
 • Sömnproblem
 • Brist på energi eller motivation
 • Koncentrationssvårigheter
 • Förändringar i aptit eller vikt
 • Social isolering eller tillbakadragenhet
 • Hallucinationer eller vanföreställningar

Det är viktigt att notera att tecken och symptom på psykisk ohälsa kan vara olika för varje person och att det är viktigt att söka professionell hjälp om man upplever några av dessa problem.

Litteratur för självläkning

Att läsa böcker om psykisk ohälsa kan vara en viktig del av självläkning och personlig utveckling. Det finns många olika typer av böcker som kan vara till hjälp för personer som kämpar med psykisk ohälsa. Nedan följer några olika kategorier av böcker som kan vara användbara.

Självhjälpsböcker

Självhjälpsböcker är en populär genre för personer som vill arbeta med sin mentala hälsa på egen hand. Dessa böcker ger ofta praktiska råd och övningar för att hantera ångest, depression, stress och andra vanliga psykiska problem. De kan också ge tips för att förbättra självkänsla och självmedkänsla. Några exempel på självhjälpsböcker är “The Anxiety and Phobia Workbook” av Edmund Bourne och “The Mindful Way Through Depression” av Mark Williams.

Memoarer och erfarenheter

Memoarer och erfarenheter av personer som har kämpat med psykisk ohälsa kan vara till hjälp för andra som går igenom samma sak. Dessa böcker ger en inblick i hur andra har hanterat sina problem och kan ge hopp och inspiration. Några exempel på memoarer och erfarenhetsböcker är “An Unquiet Mind” av Kay Redfield Jamison och “Reasons to Stay Alive” av Matt Haig.

Arbetsböcker och övningar

Arbetsböcker och övningsböcker är en annan typ av bok som kan vara användbar för personer som vill arbeta med sin mentala hälsa. Dessa böcker ger ofta strukturerade övningar och arbetsblad för att hjälpa läsaren att identifiera och hantera sina problem. Några exempel på arbetsböcker och övningsböcker är “The CBT Toolbox” av Jeff Riggenbach och “The Dialectical Behavior Therapy Skills Workbook” av Matthew McKay.

Att läsa böcker om psykisk ohälsa kan vara en viktig del av självläkning och personlig utveckling. Genom att läsa böcker kan man få nya insikter och verktyg för att hantera sina problem. Det är dock viktigt att komma ihåg att böcker inte ersätter professionell hjälp och att det alltid är viktigt att söka hjälp om man behöver det.