Det är hög tid att ta tag i din inomhusmiljö, och det finns ingen bättre tid än nu. Mätsäsongen för radon är här, och detta är en möjlighet du inte får missa. Radon är en osynlig och luktfri gas som finns naturligt i marken, och den kan tränga in i ditt hem utan att du märker det. Vad som gör radon farlig är att den är en av de ledande orsakerna till lungcancer efter rökning. Därför är det av yttersta vikt att göra en radonmätning för att säkerställa att din inomhusmiljö är säker för dig och din familj.

Radonhalten i ditt hem varierar med årstiderna, och det är under hösten och vintern som koncentrationen är som högst. Detta beror på att huset är stängt under dessa månader, vilket gör att radon kan ackumuleras i högre grad. Därför är det just nu den perfekta tiden att utföra en radonmätning. Att vänta kan innebära en ökad risk för exponering för höga radonhalter.

Att ignorera radon kan ge allvarliga konsekvenser. Lungcancer är en allvarlig sjukdom, och det är inte värt att ta risken. Genom att utföra en radonmätning och vidta åtgärder om det behövs kan du skydda dig själv och din familj.

Att utföra en radonmätning är enkelt. För att säkerställa noggranna resultat och få ett pålitligt årsmedelvärde är en långtidsmätning det bästa alternativet. Denna typ av mätning bör pågå i minst 60 dagar under uppvärmningssäsongen, som sträcker sig från den 1 oktober till den 30 april. Du kan enkelt genomföra mätningen själv genom att beställa radondosor. Placera ut dosorna enligt de medföljande instruktionerna. När mätperioden är avslutad, returnerar du dosorna. Inom cirka en vecka kommer du att få en auktoriserad mätrapport som visar om det finns förhöjda radonhalter eller inte.