Solceller är väldigt populärt att installera nuförtiden. Dels för att minska sin elräkning men även då det är en långsiktig investering som även hjälper miljön. När man har installerat sin solcellsanläggning (oftast på taket) så är det väldigt viktigt att göra en besiktning för att säkerställa att installationen är gjord på rätt sätt samt att allting fungerar som det ska. Vill ni läsa mer om solceller och hur ni kan genomföra en besiktning av solceller så kan ni även läsa denna guiden: Besiktning av Solceller – Solcellsbesiktning.

Vad är solceller?

Solceller är en form av förnybar energi som använder sig av det elektriska fenomenet fotovoltaik för att omvandla solljus till elenergi. Solceller består av tunna skikt av semi-ledande material, vanligtvis silikon, som absorberar solljus och omvandlar det till elektricitet genom att skapa ström i en elektrisk krets.

Solceller är ofta sammansatta i grupper och används i solpaneler, som kan användas för att generera elenergi för både privata och kommersiella byggnader, samt för att driva utrustning och fordon. Solceller är ett miljövänligt alternativ till fossilbränslen och kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser.

Solceller kan användas i många olika applikationer, från att driva enskilda hushåll till att leverera el till större fastigheter, företag eller samhällen. De kan också användas för att driva utrustning i fjärran områden utan tillgång till elektricitet, som solcellsdrivna ficklampor eller solcellsdrivna telefonladdare.

Hur besiktigar man solceller?

Besiktning av solceller är en process där en certifierad tekniker granskar och testar en solcelleanläggning för att säkerställa att den fungerar som den ska och har rätt prestanda. Det finns flera olika typer av besiktningar, inklusive regelbundna underhållsbesiktningar och certifieringar för att uppfylla gällande krav.

En vanlig besiktning innefattar en visuell inspektion av solpanelerna, inverter, kablar och annan utrustning för att säkerställa att det inte finns några synliga skador eller problem. Teknikern kommer också att mäta och testa elektriska parametrar, såsom spänning och ström, för att säkerställa att systemet fungerar som det ska.

En certifiering är en mer omfattande process där en certifierad tekniker utför en serie tester och mätningar för att säkerställa att solcelleanläggningen uppfyller gällande krav och standarder. Detta kan krävas för att uppfylla lagkrav eller för att få tillgång till olika incentiv eller finansieringsalternativ.

Det är viktigt att genomföra regelbundna besiktningar av solcelleanläggningen för att säkerställa att den fungerar som den ska och för att upptäcka och fixa eventuella problem i ett tidigt skede. Detta kan hjälpa till att maximera energiutbytet och förlänga livslängden på utrustningen.