Besiktning av hus och lägenheter

En besiktning av ett hus innan försäljning är en granskning av fastighetens skick och funktioner som utförs av en professionell besiktningsman. Syftet med besiktningen är att upptäcka eventuella problem eller skador som kan påverka fastighetens värde och att få en uppfattning om kostnaden för eventuella reparationer som kan krävas. Besiktningen är oftast obligatorisk innan ett kontrakt tecknas och kan hjälpa såväl säljaren som köparen att undvika oväntade kostnader och problem i framtiden.

Vad kallas en besiktning av hus innan försäljning?

En besiktning av ett hus innan försäljning kallas ofta för en överlåtelsebesiktning eller en husbesiktning. Det är en granskning av fastighetens skick och funktioner som utförs av en professionell besiktningsman för att upptäcka eventuella problem eller skador som kan påverka fastighetens värde och att få en uppfattning om kostnaden för eventuella reparationer som kan krävas.

Kan man göra en överlåtelsebesiktning för lägenhet?

En överlåtelsebesiktning för en lägenhet kan utföras av en professionell besiktningsman. Det kan vara en civilingenjör, en byggnadsinspektör eller en annan person med relevant utbildning och erfarenhet. Besiktningsmannen ska vara oberoende och opartisk och ha tillräcklig kompetens för att kunna genomföra en fullständig och noggrann granskning av lägenhetens skick och funktioner. Det är viktigt att välja en erfaren och kompetent besiktningsman för att få en tillförlitlig och detaljerad rapport om lägenhetens skick och eventuella problem eller skador.

Summering – beställ alltid en överlåtelsebesiktning vid försäljning

En överlåtelsebesiktning är ett bra verktyg vid en försäljning av både en lägenhet & hus då det ger både säljaren och köparen en klar bild av fastighetens skick och eventuella problem eller skador. Det ger säljaren möjlighet att reda ut eventuella okända skador eller brister innan försäljningen genomförs och kan därmed undvika senare tvister eller krav från köparen. Det ger köparen en möjlighet att få en uppfattning om kostnaden för eventuella reparationer eller skador och kan därmed underlätta för köparen att göra en välgrundad beslut om att köpa lägenheten.

En överlåtelsebesiktning kan även hjälpa till att säkerställa att bostaden är i enlighet med gällande byggregler och bestämmelser, samt att det inte finns några olägenheter eller faror för boende i lägenheten. Överlag kan en överlåtelsebesiktning minska risken för oväntade problem eller kostnader för både säljaren och köparen och bidra till en mer smidig och trygg försäljning.