Fastighetsägare bär ansvaret för att kontrollera radonhalten i inomhusluften enligt miljöbalken 26 kap. 19 §. För höga halter av radon kan vara skadligt och därför är det viktigt att utföra mätningar regelbundet. Fastighetsägare ska kontinuerligt planera och kontrollera sina fastigheter för att motverka och/eller förebygga besvär för människors hälsa.

Gräns- och riktvärden för radon

I bostäder och i lokaler för allmänna ändamål gäller gränsvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten. Fastighetsägare ska också vidta åtgärder mot radon om riktvärdet på 200 Bq/m3 överstigs.

Vi erbjuder radonmätning – från planering och mätning till besiktning och åtgärdsförslag. Målet med vår verksamhet är en hälsosam inomhusmiljö för så många som möjligt på ett kostnadseffektivt sätt. När man bygger nytt, om, till eller om det gått 10 år ska man mäta radon. Vi hjälper gärna till!

Vi erbjuder bostadsrättsföreningar, byggbolag och andra flerbostadshusägare två alternativ:

1. Komplett service – vi tar hand om hela processen!

I komplett service ingår beräkning och urval av lägenheter, planering, avisering, placering, insamling, protokollskrivning och analys av ett ackrediterat laboratorium. Vi tar även hand om mätresultat och rapportskrivning samt kommunikationen med miljökontoret. Kostnadsfri rådgivning vid förhöjda halter ingår också.

Vi placerar ut radonmätare på kvällar och helger. Det har flera fördelar. De boende slipper ta ledigt från jobbet och ha främmande personer i sin bostad när dom inte är hemma. Vi kan upplysa, förklara och svara på frågor. Dessutom behövs inte någon nyckelhantering i de flesta fall vilket underlättar både för de boende och för styrelsen.

2. Gör det själv-paket

I gör det själv-paketet ingår en guide, kalkylator för flerbostadshus, checklista, mätinstruktioner samt information att skriva ut för att sätta upp till de boende på anslagstavlan etc. Ni får även kostnadsfri rådgivning om det visar sig att det finns förhöjda radonhalter.

Radonmätningen ska genomföras under minst 60 dagar under perioden 1 oktober till 30 april (eldningssäsongen). Om du enbart vill få en snabb indikation rekommenderar vi dig att göra en korttidsmätning (utan årsmedelvärde).

Välkommen att kontakta oss på ACATRAIN Radonmätning!

✓ Godkänd ackrediterad mätning av Strålsäkerhetsmyndigheten och SWEDAC
✓ Rabatterade priser
✓ Snabb leverans
✓ Europas snabbaste svarstider
✓ Sveriges bästa telefonsupport
✓ Riktigt bra service

Relaterade länkar
Radonbesiktning Syftet med en radonbesiktning är att ta reda på vilka saneringsåtgärder som krävs för att komma åt radonproblemet.
Radonmätning Tyskland – Radonmessen Deutschland